Familieopstellingen

Ik organiseer maandelijks Familieopstellingen dagen en gebruik dit werk als basis voor individuele coaching.

Hoe je bent, de keuzes die je maakt of juist niet, hoe je je leven leeft en zelfs gezondheid en je fysieke houding zijn een direct gevolg van het systeem waar je vandaan komt (kerngezin, familie en cultuur) en je jeugd. De plek die je (niet) innam, de rol die je hebt (moeten) spelen. Het grootste deel van problemen en symptomen zijn direct daarnaar terug te voeren maar onzichtbaar voor degene waar het om gaat. Met opstellingenwerk (in een groep of individueel) maak je snel en direct inzichtelijk waar de oorzaak ligt en kun je relatief eenvoudig een weg naar oplossing inslaan.

Zodra een groep mensen verbonden is, op welke manier dan ook, spreken we over een systeem en elk systeem functioneert optimaal als aan 3 basiswetten wordt voldaan. Zodra één van deze wetten wordt geschonden, of uit balans is, dan raakt het systeem uit balans en ontstaan dynamieken die zichtbaar worden bij de leden van dit systeem, individuele- of groeps-klachten. Symptomen lopen dan uiteen van bijvoorbeeld niet succesvol kunnen zijn, onrust, je kleiner maken of angsten tot lichamelijke ziektebeelden. Het dagelijks functioneren raakt verstoort.

In je latere leven speel je patronen uit in alle contexten; een vriendengroep, een team, een bedrijf of een klas. Situaties blijven op je pad komen totdat je dat wat geheeld moet worden hebt aangekeken en heling hebt ingezet. Met familieopstellingen kunnen de oorzaken van deze verstoringen inzichtelijk worden gemaakt en kunnen patronen worden doorbroken, door de balans in de basiswetten te herstellen. Werken in groepen is een heel krachtige, diepgaande manier van werken.

Organisaties

Een organisatie is ook een systeem en ook hier gelden dezelfde regels. Zodra deze regels uit balans zijn, raakt het systeem uit balans wat zich uit in allerlei symptomen bij individuen en teams waaronder: slecht functioneren, ziekteverzuim, weinig energie, doelen niet kunnen halen, etc. Organisatieopstellingen is dan een methode om deze balans te herstellen en de energie binnen teams en individuen optimaal te laten stromen, de gezondheid van de organisatie te herstellen.


Systemische Gedichten

Daar stond hij nu even als klein jongetje tegenover haar
Zij was de eerste die was gegaan toen hij nog zo klein was
De eerste van vele die nog zouden volgen
Hij had haar niet kunnen tegenhouden, hoe groot zijn liefde ook was
Hoe hard hij haar ook vast hield
Hij was nog niet klaar om haar te laten gaan

Het was fijn om haar weer te zien, om haar even te horen
Hun band bleek zo sterk, zij was zo trots
De tranen waren diep en innig
Na een paar zinnen was het goed en het afscheid rond
Nu kon ze gaan

– Vincent Nijman, Opstelling Rouw, vroegst overleden oma –

Lieve opa,

Vanuit het hele familiesysteem waar ik vandaan kom,
Ben jij een grote inspiratie geweest.
Een voorbeeld van een vrije geest,
Uit jou putte ik kracht.
Jij bent mijn bron van humor,
en mijn toonbeeld van optimisme.
De motivatie om te kunnen verhalen,
Ik luisterde zo graag.

De bezoekjes aan opa en oma thuis,
Kan ik mij zo levendig herinneren,
Dat ik zelfs nog de heerlijke geur,
Van de vloerbedekking kan ruiken.
Deze ervaringen staan zorgvuldig opgeslagen,
In een speciaal plekje in mijn geheugen,
Dat ik mij altijd zal heugen.

Ik draag je in mijn hart,
Letterlijk weet ik sinds kort.
Jouw geest leeft in mij voort,
En vloeit door in mijn kinderen,
En straks de kinderen van mijn kinderen.
Is dit niet één van de mooiste bijdragen aan het leven,
Dit is het grootste dat je kunt geven,
En achterlaat,
Het is dit wat je onsterfelijk maakt.

– Vincent Nijman, Opstellingen Mannen, gedicht opa –