Over opstellingen

Hoe je bent, de keuzes die je maakt of juist niet, hoe je je leven leeft en zelfs gezondheid en je fysieke houding zijn grotendeels een direct gevolg van het systeem waar je vandaan komt (kerngezin, familie en cultuur) en je jeugd. De plek die je (niet) innam, de grenzen die je niet kon aangeven, de rol(len) die je hebt gespeeld, etc. Het grootste deel van problemen en symptomen zijn direct daarnaar terug te voeren maar onzichtbaar voor degene waar het om gaat. Met opstellingenwerk (in een groep of individueel) maak je snel en direct inzichtelijk waar de oorzaak ligt en kun je relatief eenvoudig een weg naar oplossing inslaan.

Familieopstellingen is onderdeel van Systemisch Werk. Zodra een groep mensen verbonden is, op welke manier dan ook, spreken we over een systeem en elk systeem functioneert optimaal als aan 3 basiswetten wordt voldaan (harmonie). Zodra één van deze wetten wordt geschonden, of uit balans is, dan raakt het systeem uit balans en ontstaan dynamieken die zichtbaar worden bij de leden van dit systeem, individuele- of groepsklachten/patronen. Symptomen lopen dan uiteen van bijvoorbeeld niet succesvol kunnen zijn, onrust, je kleiner maken of angsten tot lichamelijke ziektebeelden. Het dagelijks functioneren raakt verstoort.

In je latere leven speel je deze patronen uit in alle contexten; relaties, een vriendengroep, een team, een bedrijf of een klas. Situaties blijven op je pad komen totdat je dat wat geheeld moet worden hebt aangekeken en heling hebt ingezet. Met familieopstellingen kunnen de oorzaken van deze verstoringen in harmonie inzichtelijk worden gemaakt en kunnen patronen worden doorbroken, door de balans in de basiswetten te herstellen. Werken in groepen is een heel krachtige, diepgaande manier van werken.

Organisaties

Een organisatie (of bijvoorbeeld een team) is ook een systeem en ook hier gelden dezelfde regels. Zodra deze regels uit balans zijn, raakt het systeem uit balans wat zich uit in allerlei symptomen bij individuen en teams waaronder: slecht functioneren, ziekteverzuim, weinig energie, doelen niet kunnen halen, etc. Organisatieopstellingen is dan een methode om deze balans te herstellen en de energie binnen teams en individuen optimaal te laten stromen, de gezondheid van de organisatie te herstellen.

Vincent organiseert alleen nog Kyoto opstellingen en Heling van de Ziel opstellingen en gebruikt dit werk als basis voor Holistische Consulten.