NLP en Systemisch Werk in Onderwijs

NLP en Systemisch werk (familie- en organisatieopstellingen) zijn prachtige instrumenten om leerkrachten, teams en kinderen op weg te helpen. Om bijvoorbeeld inzicht te geven in het waarom achter het gedrag van kinderen of wat de invloed is van de leerkracht op een kind. Wat de invloed is van taal van de leerkracht in de klas. Inzicht in wat de leerkracht zelf meeneemt uit zijn/haar gezin van herkomst.

Systemisch werk in onderwijs:

  • Helpt het team/de leerkracht systemisch te kijken naar de invloed van eigen houding ten opzichte van de klas of een leerling, reflectie
  • Helpt het team/de leerkracht systemisch te kijken naar leerlingen en de klas
  • Helpt de leerkracht voorbij het gedrag van een leerling te kijken
  • Helpt de leerkracht gedrag in oudergesprekken systemisch mee te nemen
  • Helpt het team inzicht te krijgen in de dynamieken binnen het team en ondersteunt bij eventuele verstoringen

Als leerkracht neem je een belangrijke plaats in in de ontwikkeling van een kind en is het ondenkbaar dat je niet voortdurend naar je eigen proces kijkt, reflecteert en ontwikkelt. Niet alleen op het gebied van vaardigheden, maar juist op persoonlijk vlak.

Benieuwd wat Systemisch Werk voor jouw team kan betekenen? Neem vrijblijvend telefonisch contact op of stuur je vraag via mail.