Personal Coaching/Therapie

In mijn sessies werk ik holistisch en met veel veiligheid. Door mijn hooggevoeligheid en combinatie van Systemisch Werk, NLP, Sjamanisme, energetisch werk en lichaamsgericht-/trauma werk bereiken we samen snelle en diep transformerende resultaten. Door deze krachtige combinatie van enorm effectieve methoden en mijzelf zijn er relatief weinig sessies nodig. Jij hebt daarbij de regie over de sessies en bepaalt hoever en hoe lang je aan de slag wilt. Naast losse sessies bied ik ook trajecten aan gericht op een vooraf afgestemd resultaat of een individuele transformatieperiode.

NLP

Een groot deel van mijn gereedschapskist bevat NLP werktuigen. NLP is een verzameling van technieken die zijn afgekeken van onder andere heel succesvolle therapeuten. Veel van NLP werkt met zowel het bewuste als het onbewuste waardoor snelle en diepgaande veranderingen teweeg worden gebracht.

Systemisch werk (Familieopstellingen)

Hoe je bent, de keuzes die je maakt of juist niet, hoe je je leven leeft en zelfs gezondheid en je fysieke houding zijn een direct gevolg van het systeem waar je vandaan komt (kerngezin, familie en cultuur) en je jeugd. Het grootste deel van problemen en symptomen zijn direct daarnaar terug te voeren maar onzichtbaar voor degene waar het om gaat. Met opstellingenwerk (in een groep of individueel) maak je snel en direct inzichtelijk waar de oorzaak ligt en kun je relatief eenvoudig een weg naar oplossing inslaan.

Trauma therapie

In mijn sessies werk ik ook met traumawerk. Verweven in de sessie met andere methoden of als losstaande sessie. Zie hiervoor ook de pagina over trauma therapie.

Sjamanistische sessie

Ook Sjamanisme gebruik ik in combinatie met mijn andere technieken en kan als aparte sessie worden ingezet, zie hiervoor ook de pagina over Sjamanistische sessies.

Ik werk in de individuele sessies onder andere met:
– Soul Retrieval (terughalen van zielsdelen)
– Stervensbegeleiding (voor overledenen, nog te overlijdenen en betrokkenen)
– Extractie (opsporen en verwijderen van ongewenste energie)
– Krachtdieren ophalen
– Rituelen

Ga verder naar: Tarieven