Privacy Verklaring

Nijman Coaching & Training verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ik vind het belangrijk dat je weet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en willen hier open en transparant in zijn.

Welke gegevens verwerkt Nijman Coaching & Trainingen?

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een product te bestellen, in correspondentie en telefonisch
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@vincentnijman.nl, dan zal deze informatie worden verwijderd.

Waarom Nijman Coaching & Trainingen deze gegevens nodig heeft

Nijman Coaching & Trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Registratie voor workshops & trainingen
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals de administratie en belastingaangifte.

Hoe lang ik gegevens bewaar

Nijman Coaching & Trainingen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het is te allen tijde mogelijk om je uit te schrijven van de emaillijst of aan te geven dat je gegevens worden verwijderd.

Delen met anderen

Nijman Coaching & Trainingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt dan denken aan de verzending van een pakketje, de verwerking van de betaling of het doen van de boekhouding. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nijman Coaching & Trainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Nijman Coaching & Trainingen gebruikt GEEN cookies.
Nijman Coaching & Trainingen maakt GEEN gebruik van Facebook Pixel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien je dit wil, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vincentnijman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. Nijman Coaching & Trainingen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je kunt mij ook bereiken via:

Website: www.vincentnijman.nl
Telefoonnummer: 0642256673. Bedrijfs-en postadres: Fort Vreeswijk 2, 3433 ZZ  Nieuwegein.

Beveiliging

Nijman Coaching & Trainingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op de website worden geen persoonsgegevens opgeslagen, ik werk met veilige wachtwoorden, hou alle technische apparaten goed beveiligd en voer alle noodzakelijke updates uit. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vincentnijman.nl.

Nijman Coaching & Trainingen – versie 5-2022