Stiefgezin, stiefouder coaching

Zelf ben ik 5 jaar lang onderdeel van een samengesteld LAT gezin geweest en ben ik dat nu opnieuw. Ik heb twee dochters en mijn partner twee zoons.

Om een stiefgezin goed te laten functioneren moeten een aantal regels in acht worden genomen. Zo kunnen stiefouders bijvoorbeeld tegenkomen dat ze er voor de kinderen zijn als een echte ouder en daar ook dankbaarheid voor verwachten, terwijl kinderen onvoorwaardelijk nemen en die dankbaarheid niet zo direct zullen tonen. Ook is het belangrijk dat iedereen de juiste plek inneemt in het gezin, omdat zich anders verschillende problemen kunnen voordoen. Zo kan een zoon die de plek inneemt van de vader het de stiefvader onmogelijk maken om zijn plek in te nemen naast de moeder waardoor het zal botsen in de relatie tussen zoon en stiefvader.

Begeleiding op basis van onder andere Systemisch Werk kan snel inzicht geven in de verhoudingen binnen een samengesteld gezin zodat naar een oplossing kan worden gewerkt.